Prodej komerčních pozemků o celkové výměře 7394 m2, obec Lužná

Hodnocení
Warning: Undefined array key "stars" in /www/doc/www.jiranek-chochola.cz/www/wp-content/plugins/sold-estates/sold-estates.php on line 31
/10


Warning: Undefined array key "stars" in /www/doc/www.jiranek-chochola.cz/www/wp-content/plugins/sold-estates/sold-estates.php on line 34

Jak jsme pomáhali

Nabízíme Vám komerční pozemky v okrajové části obce Lužná u Rakovníka. Pozemky jsou v celkové výměře 7394 m2. Sítě se nachází na samém okraji obce cca 250 m od hlavního z nabízených pozemků (pozemek parc. č. 1167/2). V územním plánu jsou tyto parcely zahrnuty takto: 1) NL - Plochy lesní: lesy, lesní a jiné pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa, lesní cesty, využití ploch v souladu se zákonem na ochranu lesa v platném znění, cykloturistické a pěší trasy, objekty drobné architektury (přístřešky proti dešti, lavičky a informační tabule), nezbytná technická a dopravní infrastruktura, jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství (oplocenky, krmelce a další zařízení pro lesní zvěř 2) VL - Plochy výroby a skladování: výrobní areály lehkého průmyslu a skladování, jejichž negativní vlivy nepřekračují přípustnou mez za hranice plochy (nebudou překročeny imisní a hlukové limity), alternativní zdroje elektrické energie, parkovací a odstavné plochy, manipulační plochy, objekty pro administrativu, stravování, sociální zázemí (WC, umývárny, šatny), ochranná a izolační zeleň, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, oplocení, služební byty 3) NZT - Trvalé travní porosty: orná půda, zahrady, trvalé travní porosty, chmelnice, zahrady a sady mimo zastavěné území, polní cesty, trvalé travní porosty, rekultivační a revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území (výsadba zeleně, meze, průlehy, větrolamy apod.), meliorace, užitkové zahrady a sady, objekty pro uskladnění nářadí a plodin, rozhledny a posedy, protierozní opatření, cestní síť (cyklistické stezky, hipostezky, stezky pro pěší), pastevní areály s oplocením. Pro zájem o bližší jednání, prohlídku či informace neváhejte kontaktovat makléře dané nabídky.

Galerie

Prohlédněte si celou nemovitost

Zjistěte tržní cenu své nemovitosti

Odhad Vám poskytneme zdarma

*povinné údaje
Odesláním zprávy berete na vědomí zpracování osobních údajů